Jump to content

Guidelines

REGULAMIN FORUM WBUTACH.PLI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin przedstawia warunki uczestnictwa w platformie FORUM WBUTACH.PL (www.wbutach.pl / www.forum.wbutach.pl) i obowiązuje wszystkich użytkowników forum wraz z moderatorami.
 2. Regulamin staje się wiążący z chwilą wysłania formularza rejestracyjnego.
 3. Administracja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie w dowolnym momencie.
 4. Data ostatniej edycji regulaminu zawsze będzie widoczna na niniejszej stronie. Administracja dołoży wszelkich starań, by powiadamiać użytkowników o istotnych zmianach w regulaminie, lecz obowiązkiem użytkownika jest znajomość jego aktualnej wersji.
 5. Użytkownik forum zobowiązuje się do przestrzegania zasad powszechnie uznanych norm moralnych, zasad etykiety i nie naruszania polskiego prawa.
 6. Kwestie, których nie reguluje niniejszy regulamin lub kwestie sporne nie podlegają dowolnej interpretacji i będą rozpatrywane indywidualnie przez administrację Forum.


II. UŻYTKOWNICY FORUM i PUBLIKOWANIE TREŚCI

 1. Zabrania się zamieszczania na Forum i rozpowszechniania materiałów (tekstów, zdjęć, obrazków, avatarów, podpisów, sygnatur) zawierających treści ogólnie przyjęte jako niewłaściwe, m.in. treści obraźliwych, pornograficznych, nienawistnych, zawierających groźby, nawołujące do ksenofobii, rasizmu, antysemityzmu, konfliktów między narodami, a przede wszystkim niezgodnych z polskim prawem.
 2. Wszelkie problemy i spory osobiste załatwia się poza forum.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do zamieszczania przemyślanych wypowiedzi nie obrażających uczuć i przekonań pozostałych.
 4. Administracja forum nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
 5. Każdy użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za swoje wypowiedzi, treść i materiały zamieszczane na forum.
 6. Na forum należy przestrzegać praw autorskich. Zakazuje się przywłaszczania treści i materiałów.
 7. Wszelkie treści, materiały, recenzje, relacje i tutoriale zamieszczane na forum są własnością ich twórców oraz tego forum i bez ich zgody nie mogą być kopiowane, ani wykorzystywane w żadnej postaci.
 8. Moderatorzy i Administratorzy forum mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku i w każdej chwili. Administratorzy i Moderatorzy Forum mają zawsze rację, a podejmowane przez nich decyzje nie podlegają żadnej dyskusji.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż posty/wiadomości napisane na Forum stanowią wyłączną własność autora oraz tego forum, w myśl prawa autorskiego, ale w przypadku usunięcia użytkownika z listy użytkowników Forum, Użytkownik zgadza się na to by posty/wiadomości pozostały na Forum nie zaburzając sensu dyskusji, której te posty/wiadomości są częścią.
 10. Użytkownik zobowiązuje się do nie umieszczania treści serwisów stanowiących konkurencję, obejmujących treści identyczne lub podobne dla tematyki forum. Treści takie zostaną usunięte, a użytkownik może zostać ostrzeżony.
 11. Użytkownik (nie forum i jego administracja) ponosi pełną odpowiedzialność prawną dotyczącą praw autorskich zamieszczanej treści - w przypadku ich naruszenia i udowodnienie co do ich braku administracja i moderatorzy mogą usunąć określone treści, również na wniosek strony autora z zewnątrz.
 12. Przed założeniem nowego wątku/tematu użytkownik jest zobowiązany upewnić się czy dany temat nie był już wcześniej poruszany (opcja "SZUKAJ")
 13. Przypadkowe, powielające się posty zostaną usunięte.
 14. Posty niezgodne z tematyką danego wątku/działu/kategorii, bądź mające na celu wywołanie spięć na Forum będą usuwane.
 15. System kar obowiązujący na forum:

 

 • Osoba, która naruszy Regulamin może otrzymać ostrzeżenie od Administratora lub Moderatora za pośrednictwem Prywatnej Wiadomości.
 • Osoba naruszająca Regulamin może otrzymać czasowy zakaz publikowania wiadomości.
 • Osoba naruszająca Regulamin może otrzymać stały zakaz wejścia na forum, a jej konto zostanie wyłączone.
 • Czasowy lub stały zakaz wejścia na forum może otrzymać osoba, której działania zostaną uznane przez Administratora w zakresie własnej obserwacji lub na wniosek użytkowników za szkodliwe dla forum


III. REKLAMA I DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA NA FORUM

 1. Na Forum obowiązuje zakaz reklamy poza kilkoma wyjątkami opisanymi w kolejnych punktach.
 2. Wyjątkiem jest dział PASAŻ HANDLOWY, gdzie firmy, sprzedawcy, właściciele sklepów na wcześniej ustalonych z Administracją Forum zasadach i zgodnie z REGULAMINEM PASAŻU mogą oferować swoje produkty.
 3. Użytkownicy nie będący sprzedawcami, firmami, właścicielami sklepów mogą swoje oferty bez zgody Administracji Forum umieszczać w dziale OGŁOSZENIA / OFERTY / BAZAR.
 4. Indywidualni użytkownicy i firmy mogą uzyskać zgodę na reklamę (w podpisach, sygnaturach, avatarach lub na innych zasadach) po ustaleniu detali z Administracją Forum.
 5. Zakazane jest stosowanie jako nazw użytkowników forum adresów stron www lub ich fragmentów bez uzgodnienia tego faktu z Administracją forum.
 6. Forum WBUTACH.PL nie odpowiada za zakupione przedmioty, oraz nie udziela na nie żadnej gwarancji. Odpowiedzialność i gwarancję zapewniają firmy i użytkownicy zamieszczający ofertę.

 

IV. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW FORUM

 

1.      Administratorami danych osobowych Użytkowników Forum są Daniel Głowacki i  Daniel Ziętek prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Daniel Głowacki, Daniel Ziętek, Danbis spółka cywilna, NIP: 854-23-46-029 zwani dalej „Administratorami”. Dane kontowe administratorów: ul. Różana 2A, 73-110 Stargard, e-mail: biuro@multirenowacja.pl, telefon: 91 851 12 91

2.      Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach:

a.       W celu  niezbędnym do korzystania z Forum przez Użytkowników. Podstawą prawą do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest realizacja uprawnień Użytkownika z tytułu przystąpienia do forum (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)),

b.      W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratorów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w szczególności w celach: archiwalnym, tworzenia kopii zapasowych, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa danych zgromadzonych na Forum, w celach niezbędnych do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

c.  Przesyłania przez Administratorów informacji handlowej Użytkownikowi, na wskazany przez niego adres email podstawą do takiego przetwarzania jest zgoda Użytkownika (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a RODO)

3. Administratorzy będą przetwarzać dane Użytkowników przez okres:

a)      Posiadania konta na Forum przez Użytkownika. Dane Użytkownika, którego konto zostało usunięte mogą być przetwarzane przez Administratorów na kopii zapasowej do momentu aktualizacji tej kopii.

b)      W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratorów, do czasu ich realizacji lub wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu na takie przetwarzanie.

c)      W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, dane użytkowników mogą być przetwarzane w tym celu do momentu wycofania takiej zgody. 

4. Dane Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

a)       podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratorów (np. podmiotom świadczącym usługi hostingowe tj. firmie: home.pl Spółce Akcyjnej z siedziba w Szczecinie, ul. Zbożowa 4,70-653 Szczecin) tylko na podstawie umowy z Administratorami – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratorów.

b)      podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa tj. organom władzy publicznej w celu i w związku z prowadzonymi przez te organy postępowaniami (np. policja, prokuratura, organy wymiaru sprawiedliwości), ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratorów

 

5. Administratorzy informują, że wszystkim Użytkownikom Forum przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

a)      prawo do uzyskania informacji związanych  z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz kopii takich danych osobowych,

b)      jeżeli Użytkownik uważa, że jego dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych (prawo do sprostowania/poprawienia danych),

c)      prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie, w zakresie dozwolonym przez prawo,

d)     prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika z przyczyn związanych z sytuacją Użytkownika oraz bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej/jego danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego,

f)       w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jej/jego danych osobowych, Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym czasie,

g)      prawo do przeniesienia swoich danych osobowych (np. przekazania innemu administratorowi) jeżeli jest to technicznie możliwe,

h)      prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, w przypadku, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się z naruszeniem prawa.

6. Podanie danych do celów założenia konta przez Użytkownika oraz korzystania z tego konta ma charakter dobrowolny, jakkolwiek konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości założenia konta na Forum.


V. USTALENIA KOŃCOWE

 1. Pamiętaj w internecie (wbrew pozorom) nie jesteś osobą anonimową, a wzajemny szacunek to podstawa swobodnego funkcjonowania w każdej społeczności.
 2. Staraj się pisać poprawnie i zrozumiale dla innych użytkowników. Po napisaniu, jeszcze raz przeczytaj swój post i dopiero zatwierdź jego wysłanie.
 3. Nie pisz postów pod wpływem negatywnych emocji. Odpowiadasz za to co piszesz. Po 720 minutach post jest blokowany - nie będziesz miał możliwości jego edycji, ani skasowania.W przypadku uzasadnionej konieczności edycji, prośbę swoją można zgłosić administracji lub moderatorowi i jeśli w znaczący sposób nie naruszy to dalszej treści wątku zmiana może zostać dokonana).
 4. Rejestracja i korzystanie z forum jest darmowe i nie wiąże się z jakimikolwiek kosztami.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z Administracją Forum.

 

Przed rozpoczęciem korzystania z platformy wbutach.pl zapoznaj się również z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI !


Regulamin opublikowano: 30.01.2011 Ostatnia aktualizacja: 04.06.2018r.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.