Jump to content

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej w Radomiu (OIBS)


nie_problem

Recommended Posts

O OIBS:

 

 

Rodowód Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej w Radomiu sięga roku 1988, kiedy jeszcze w Polsce panowała gospodarka scentralizowana. Wtedy to powstało Stowarzyszenie Prywatnych Garbarzy, które odegrało dużą rolę w przygotowaniu polskiego garbarstwa do nowych realiów gospodarki wolnorynkowej. Skutecznie reprezentowało prywatnych przedsiębiorców wobec ówczesnych władz, zabiegało o przydziały surowca i chemikaliów dla zakładów prywatnych.

 

W roku 1994 z inicjatywy środowiska radomskiego, stanowiącego trzon polskiego garbarstwa, powstała Polska Izba Gospodarcza Garbarzy, będąca samorządem gospodarczym o znaczeniu ogólnopolskim. Nowopowstała Izba skupiała około 120 firm, a więc prawie wszystkie cokolwiek znaczące polskie garbarnie, w tym wszystkie duże istniejące wówczas państwowe przedsiębiorstwa. Władze statutowe Izby podjęły szereg inicjatyw w zakresie porządkowania rynku surowcowego, legislacji, promocji polskiego garbarstwa oraz jego współpracy z zagranicą.

 

W 1998r. Polska Izba Gospodarcza Garbarzy uległa dalszej reformie i funkcjonowała pod nazwą Polska Izba Garbarzy, Przetwórców Skóry i Handlu. Doszliśmy bowiem do wniosku, że nie można oddzielać garbarstwa od przetwórstwa skór a także produkcji od handlu. Wszystko bowiem stanowi jedną branżę, która ma wspólne interesy. Na Walnym Zgromadzeniu we wrześniu 2004r. Izba zmieniła swą nazwę na Polską Izbę Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu.

W 2010 roku PIBS zmieniła nazwę na Ogólnopolską Izbę Branży Skórzanej.

 

 

 

Zapewniamy pomoc swoim członkom w zakresie:

 

1. Fachowego doradztwa w zakresie podatków.

2. Sporządzania opinii w zakresie garbarstwa, futrzarstwa,

obuwnictwa, skór i wyrobów skórzanych oraz maszyn

i urządzeń przemysłu skórzanego.

3. Sporządzanie projektów obiektów budowlanych oraz opiniowania

projektów budowlanych przez uprawnionych specjalistów

z dziedziny ergonomii, BHP oraz P.poż.

4. Fachowego doradztwa w zakresie ochrony środowiska:

- opinii technicznych o wpływie zakładów na środowisko naturalne

- projektów zbiorników wodnych

- operatów wodno-prawnych na pobór wody, odprowadzanie ścieków

i eksploatację urządzeń wodnych

- wierceń i dokumentacji geotechnicznych dla budownictwa

- projektów i dokumentacji hydrogeologicznych studni wierconych

i innych wraz z wykonawstwem i nadzorem geologicznym

- projektów i dokumentacji geologiczno - inżynierskich pod

wysypiska, wylewiska i kompostowanie

- operatów wodno-prawnych, pomiarów emisji pyłów i gazów

5. Informacji o możliwościach kupna i sprzedaży maszyn i urządzeń

w kraju i za granicą

6. Informacji o możliwości kupna surowców i sprzedaży wyrobów

gotowych

7. Izba jest współorganizatorem Targów Obuwia, Skóry i Wyrobów

Skórzanych na Międzynarodowych Targach Poznańskich

8. Pod patronatem Izby organizowane są zagraniczne misje

handlowe

9. Izba organizuje wyjazdy na krajowe i zagraniczne targi

 

http://oibs.pl/

 

 

Poza PIPS i OIBS jakie instytucje starają się o promocję polskiego przemysłu skórzanego i jak to robią?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.