Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/19/2020 in all areas

  1. 1 point
    Jak pisałem powyżej teraz po 4 dniach testów w śniegu chciałbym się podzielić moją opinią na temat Tarrago Nano Oil Protector. Buty zaimpregnowałem 3 razy ze szczotkowaniem pomiędzy warstwami. W górach już nie impregnowałem butów. Po impregnacji skóra nieco przyciemniała i zrobiła się nieznacznie elastyczniejsza na czym mi zależało. Chciałem ja trochę "odżywić". Chodziłem w butach 4 dni po Tatrach w śniegu. Temperatury były bliskie 0 także śnieg był różny. W wyższych partiach gór bardziej suchy i zmrożony, a niżej wilgotny. Na zewnątrz widoczne były zawilgocenia gdzież pod sznurówkami czy stuptutami ale w środku buty zawsze były suche. Nie wiem czy to zasługa impregnatu czy skóry. Ja jestem zadowolony.
  • Newsletter

    Want to keep up to date with all our latest news and information?
    Sign Up
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.