Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 12/30/2019 in all areas

  1. 1 point
    Nie chce przed szereg się wyrwać ponieważ są tu szanowni znawcy ale zbyt wiele kosmetyków moim zdaniem i tłuszczu bym nie dał. Z tłuszczem przy tym wykończeniu bardzo ostrożnie. Te grudki mogą być w niektórych wypadkach cechą skóry gdy dostaje zbyt dużo środków I wodę.
  • Newsletter

    Want to keep up to date with all our latest news and information?
    Sign Up
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.